Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “НЕБИ СТИЛ” ЕООД УСЛУГИ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Неби Стил” ЕООД, ЕИК: 203024706, със седалище и адрес на управление гр София, ул.Антон П.Чехов 22, телефон:0878783869, email: office@multix.bg, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.multix.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.multix.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. 

3. Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на www.multix.bg имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност.Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи за технически характеристики или възможности. Голяма част от изображенията на продуктите показват най-висок модел от серия или цяла серия към която продуктът принадлежи. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти, за които са предназначени. Изображенията на продуктите, също така не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично опоменато), количество, окомплектовка технически характеристики и възможности. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговецът имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това. 

4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска количка, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската количка няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си количка. След кликане на бутона “ПОРЪЧАЙ”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска количка на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен. 

5. “Неби Стил” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица, “Неби Стил” ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции: 

• възстановяване на сумите;
• отказ от поръчката;
• заместваща поръчка;
• изчакване на нова доставка. 

6. Договорният език е български, а обявените на сайта цени са в български левове с ДДС. Сайтът поддържа единствено българска версия. 

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер”Неби Стил” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ”Неби Стил” ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

7.1. Неби Стил ЕООД работи със следните куриери:

– Спиди АД

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. В случай, че стоката се доставя чрез куриер, потребителят/клиентът следва да уведоми търговеца за несъответствието с договора не по-късно от 12 часа след получаването. Когато клиентът получава стоката си сам, на същият се предоставя техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на “Неби Стил” ЕООД. 

9. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на “Неби Стил” ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “Неби Стил” ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Установяването се извършва в сервиз на “Неби Стил” ЕООД. 

10. В случаите, когато от “Неби Стил” ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка,
изявлението няма обвързваща сила. Сроковете са ориентировъчни и зависят от много фактори.  Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. ”Неби Стил” ЕООД не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена. 

10а. При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, “Неби Стил” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на стоката, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение по предходния член. 

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес. 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. Стандартните гаранционни срокове са 24 месеца.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

13. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. Информацията за цената на доставката на всеки продукт е представена на страницата на съответния продукт. Когато такава информация липсва, тя е представена в края на процеса на плащане, преди завършване на поръчката.

При кампании с отстъпки на страницата се помества “Правилник” за провеждане на съответната кампания. Кампаниите с отстъпки се провеждат по условията на правилника. Всички неуредени въпроси в правилника се уреждат от настоящите общи условия.

14. Плащането се извършва по някой от следните начини:

– Чрез наложен платеж;
– С банков превод(за момента не се предлага); 
– С кредитна карта; (за момента не се предлага)
– С дебитна карта; (за момента не се предлага)


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

15. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.multix.bg. 

16. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 

17. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Неби Стил” ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

18. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката. 

19. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди “Неби Стил” ЕООД с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. 

20. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „ Неби Стил” ЕООД се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „ Неби Стил” ЕООД услуги; 
• да уведомява незабавно „ Неби Стил” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия; 
• да обезщети „ Неби Стил ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.multix.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

21. Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ Неби Стил ” ЕООД 

22. „ Неби Стил ” ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

23. „ Неби Стил” ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.multix.bg

24. „ Неби Стил ” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Неби Стил ” ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ Неби Стил ” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.multix.bg

25. „ Неби Стил ” ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

26. „ Неби Стил „ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „ Неби Стил „ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ Неби Стил „ ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

27. „ Неби Стил „ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ Неби Стил „ ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ Неби Стил „ ЕООД 

28. „ Неби Стил „ ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

29. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.multix.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. 

30. „ Неби Стил „ ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „ Неби Стил „ ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ Неби Стил „ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

31. „ Неби Стил „ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „ Неби Стил „ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

32. „ Неби Стил „ ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. 

33. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „ Неби Стил „ ЕООД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес magazin@multix.bg , „ Неби Стил „ ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „ Неби Стил „ ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

34. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ Неби Стил „ ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „ Неби Стил „ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „ Неби Стил „ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

35. Под “Потребител/клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент’ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.multix.bg на своя компютър. 

36. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя. 

37. Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката. 

38. Интернет магазина е собственост на „ Неби Стил „ ЕООД , наричано още “търговеца” или “дружеството”. 

39. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „ Неби Стил „ ЕООД , съобразно българското законодателство. 

Ако сте поръчали продукт от www.multix.bg, който не отговаря на очакванията Ви може до 14 дни след получаване на продукта да го върнете.